Weeknummer in Lotusscript

Voor een applicatie had ik een weeknummer functie nodig. Format(Now,”ww”) werkt niet goed voor jaren waar een week 53 bestaat. Een iets aangepaste script van de MSDN site werkt echter prima. Invoer Is een datum, uitvoer Is een tekst met het jaar en het weeknummer waarin de invoerdatum valt. Function getWeekNumber(InDate As NotesDateTime) As String On Error GoTo ErrorHandler Dim DayNo As Integer Dim StartDays As Integer Dim StopDays As Integer Dim StartDay As Integer Dim StopDay As Integer Dim VNumber As Integer Dim ThurFlag As Boolean Dim tmpDate As NotesDateTime Dim tmpWeek As Integer Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(inDate.LSLocalTime), 1, 0)) DayNo = InDate.TimeDifference(tmpDate)/60/60/24 StartDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime), 1, 1)) – 1 StopDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ), 12, 31)) – 1 StartDays = 7 – (StartDay – 1) ‘Number of days for the first calendar week StopDays = 7 – (StopDay – 1) ‘Number of days for last calendar week If StartDay = 4 Or StopDay = 4 Then ThurFlag = True Else ThurFlag = False ‘Test to see if the year has 53 weeks VNumber = (DayNo – StartDays – 4) / 7 ‘If first week has 4 or more days, it will be calendar week 1 otherwise it will belong to last year’s last calendar week If StartDays >= 4 Then tmpWeek = Fix(VNumber) + 2 Else tmpWeek = Fix(VNumber) + 1 End If If tmpWeek > 52 And ThurFlag = False Then tmpWeek = 1 ‘Handle years whose last days will belong to coming year’s first calendar week If tmpWeek = 0 Then ‘Handle years whose first days will belong to the last year’s last calendar week Set tmpDate = New NotesDateTime(DateSerial(Year(InDate.LSLocalTime ) – 1, 12, 31)) getWeekNumber = getWeekNumber(tmpDate) ‘Recursive loop Else getWeekNumber = Format(inDate.LSLocalTime,”yyyy”) & ” week ” & CStr(tmpWeek) End If Exit Function ErrorHandler: MsgBox GetThreadInfo(1) & ” ” & Error & ” (” & Err & “) op regel ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function lees meer…

Lees verder ...