Aantal dagen in een bepaalde periode met LotusScript

Voor een applicatie moest herhaaldelijk uitgerekend worden hoeveel dagen er in een bepaalde periode zitten. De volgende functie voldeed hier goed: Input: getDaysBetween(“31-12-2007″,”01-01-2007”, “1,7” ,”25/12/07 – 26/12/07,05-12-2007″,Doc)   Output: 258 Function getDaysBetween(strStart As String, strEnd As String,daysToExclude As String , datesToExclude As String ,Doc As NotesDocument) As Long On Error GoTo ErrorHandler Dim Formula As Variant Dim dLow As String Dim dHigh As String If strStart = “” Or strEnd = “” Then GoTo ErrorHandler strStart = {@TextToTime(“} & strStart & {“)} strEnd= […]

Lees het hele bericht

AddLinkByIds

Met AddLinkByIds kun je een Weergave of Document koppeling in een RichText veld aanmaken door gebruik te maken van het Replica ID van de doel database en het UNID van de weergave of het document. De wel gedocumenteerde AppendDocLink methode heeft echt een Database, Weergave of Document object nodig, deze methode gebruikt dus alleen tekst als parameters. Gedefinieerd in NotesRichTextItem Syntax Call notesRichTextItem.AddLinkByIds( dbReplicaID$, serverHint$, viewUNID$, documentUNID$, comment$ [, HotSpotText$ ]) Parameters serverHint$ String. Servernaam in Canonical or Common formaat. […]

Lees het hele bericht