Server details niet meesturen in de SMTP headers

Uit beveiligingsoogpunt kan het wenselijk zijn om zo min mogelijk gegevens over de servers mee te sturen met een bericht. Hoe minder details hoe minder kwetsbaar. Met de notes.ini regel SMTPNoVersionInRcvdHdr=1 voorkom je dat Domino server product informatie wordt meegestuurd in de SMTP Received headers. Mogelijke waardes: 0  (of niet aanwezig ) Рde door Domino  gegeneerde SMTP Received header bevat Domino server product informatie, inclusief de server versie.

Lees het hele bericht