De Ontdekken Pagina ofwel Discover Page niet tonen in Notes 9

Bij een update van IBM Notes 8.5.3 naar 9.01 FP2 bij een klant kreeg iedereen de standaard Ontdekken pagina te zien. Geen probleem natuurlijk, weg klikken en je kunt weer verder. Toch leek het handig om dit in de Desktop policy Setting aan te passen. Op het Basis tabblad staat een instelling bij Home Page Options voor Social Edition Options. Daar aangegeven niets te tonen. Bij Discover Page Options ook de keuze “Do not show” gemaakt. Instellingen opgeslagen, en ja hoor iedereen kreeg de Ontdekken pagina in beeld, en bleef die ook krijgen. In de notes.ini was de regel $DISCOVER_HOMEPAGE=2 toegevoegd door deze aanpassing. Nu las ik op de Developerworks pagina van IBM een tip om dan een Custom setting te maken in de Desktop Policy Setting om die regel de waarde 0 te geven. Nou vergeet het maar…. Zeg maar nee dan krijg je er twee in dit geval. Er was zelfs een APAR bij IBM te vinden met dit probleem, en de oplossing was helder: de gebruiker begreep het niet of had een fout gemaakt….. Welke, wat en hoe? Na wat zoekwerk blijkt er wel degelijk een fout te zitten in het Desktop Settings formulier. Paul McBride heeft op 10 juli 2014 ook de oplossing die hij van IBM had gekregen na het aanmelden van een incident beschreven. Voor die mensen die van plaatjes houden heb ik een paar schermafdrukken gemaakt van de aanpassingen die IBM voor versie 9.0.2 (eerste kwartaal 2015) zal maken. Open het database sjabloon pubnames.ntf met de IBM Domino Designer. Open het Policy Settings\Desktop Settings formulier. Verander op het Basics tabblad de formule voor het veld $Pref$DISCOVER_HOMEPAGE$HA in @If(SocEdHome=”2″ & SocEdHome$HA!=”1″;””;tmpDISCOVER_HOMEPAGE$HA) Verander de input translation formule van het veld $Pref$DISCOVER_HOMEPAGEin tmpOut:=@If((SocEdHome=”0″ | SocEdHome=””) & tmpDISCOVER_HOMEPAGE=”5″;”5″;SocEdHome=”2″ & SocEdHome$HA!=”1″ ;”4″;”2″); @If(tmpOut=””;”2″;tmpOut) Verander de eigenschappen van het veld $Pref$DISCOVER_HOMEPAGE zo dat in plaats van een Checkbox een Dialog list wordt getoond, en haal het vinkje weg bij “Allow multiple values”. Er staan nu een aantal velden in de tabel onder Discover page: pas om het netjes te maken de “Hide When” formules zo aan dat deze ook verborgen worden als de waarde van het veld SocEdHome ”2” is. Een voorbeeld SocEdHome=”1” moet SocEdHome=”1″:”2” worden. Sla het formulier op. Vernieuw het ontwerp van names.nsf met het aangepaste sjabloon Ga naar de desktop policy setting, bewerk dit document en sla het op. Nu zou de Ontdekken pagina niet meer lees meer…

Lees verder ...

Wetsvoorstel: ook opdrachtgever verantwoordelijk voor fiscale beoordeling van arbeidsrelatie zzp’er

Bron: http://www.rijksoverheid.nl Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Door de Wet ‘invoering Beschikking geen loonheffingen’ kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven. De staatssecretaris maakt met de invoering van de Beschikking geen loonheffing (BGL) zowel opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk voor de vraag of feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever loonheffingen afdragen. VAR De BGL vervangt de zogenoemde Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR. Bij de VAR vraagt een zzp´er vooraf een oordeel van de Belastingdienst of zijn inkomen wel of niet wordt beoordeeld als loon. De opdrachtgever is nu niet betrokken bij deze aanvraag en ondervindt geen gevolgen als achteraf blijkt dat geen sprake was van ondernemerschap van de zzp´er, maar van een dienstbetrekking. De financiële consequenties komen in dat geval alleen voor rekening van de zzp’er. Handhaving Opdrachtgevers vragen zzp’ers een VAR te tonen zodat zij geen loonheffingen hoeven in te houden en af te dragen. Voor zzp´ers is de VAR van belang bij het werven van opdrachten. Dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: arbeidskrachten die op papier werken als zzp´er, maar in de praktijk een dienstbetrekking vervullen. Het kabinet wil echte ondernemers ondersteunen en tegelijkertijd schijnconstructies bestrijden opdat die mensen de zekerheid krijgen van een dienstverband. Doordat de BGL zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer verantwoordelijk maakt voor de beoordeling van hun arbeidsrelatie kan de Belastingdienst het onderscheid tussen een dienstverband en ondernemerschap beter handhaven. Bij de aanvraag van een BGL beantwoordt een zzp’er via een webmodule een aantal vragen. Als deze vragenreeks tot een beschikking leidt, staat daarin vermeld onder welke voorwaarden de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever dient de beschikking te controleren voordat hij de opdracht daadwerkelijk verstrekt. Een zzp’ er hoeft niet voor elke opdracht een nieuwe beschikking aan te vragen: bij opdrachten waar werkzaamheden, omstandigheden en voorwaarden gelijk zijn, kan de zzp’er dezelfde beschikking gebruiken. Documenten en publicaties Wetsvoorstel Beschikking geen loonheffingen Advies Raad van State Bijlage MvT Wettekst BGL Reactie op advies Actal inzake VAR beleid Arbeidsmarkteffecten webmodule VAR Actaladvies VAR Eindrapport VAR webmodule lees meer…

Lees verder ...