Privacybeleid

Cookies

INECO maakt op deze website gebruik van zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

Session cookies gebruiken we o.a. om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt er onder andere voor dat u makkelijk door de site kunt navigeren. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

Websitestatistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Awstats om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt zijn.

Hiertoe verzamelen wij, net als bijna elke website, IP-adressen van onze bezoekers.
Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles.
De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Awstats.
Daarna blijven de logfiles maximaal  90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

INECO heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

cookies;

IP-adres;

user agents (browsers, operating system);

gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;

gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;

gebruikte links binnen de website;

gebruikte links om op onze website te komen.

Deze gegevens haalt Awstats uit de logfiles van de webserver. De statistiek gegevens  blijven in de database van Awstats staan. Dit geeft ons jaarrapportages over het websitebezoek bedoeld voor intern gebruik ter verbetering van de website.

Wij verstrekken nooit bewust persoonsgegevens aan derden zonder uw toestemming, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Content van derde partijen

Deze website kan content bevatten van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

Verwerking van uw gegevens

INECO doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen.
Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wij verwerken uw gegevens vanaf het moment dat u:

  • één van onze websites bezoekt
  • uw gegevens invult op onze website
  • diensten van ons afneemt of levert

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden vernietigd of verwijderd van onze systemen als deze niet meer nodig zijn.
Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die wij over u verwerken en bewaren, gebaseerd is op de volgende logica:

  • ten minste de duur waarvoor de gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren
  • zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of onze wettelijke verplichtingen
  • alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, worden verwerkt, of langer indien dit vereist is onder enig ander contract, toepasselijke wet of voor statistische doeleinden

Uw persoonlijke gegevens worden door INECO nooit aan anderen beschikbaar gesteld zonder dat u daar zelf toestemming voor heeft gegeven.

Beveiliging

INECO  doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.
Om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben en deze niet onrechtmatig worden gebruikt of openbaar worden gemaakt, maakt www.ineco.nl gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en procedures.
Zo worden bijvoorbeeld de door u verstrekte persoonlijke gegevens opgeslagen op servers met beperkte toegang en verlopen de verbindingen via een beveiligde SSL-verbinding (https).