Trefwoord archief: Formula

Aantal dagen in een bepaalde periode met LotusScript

Voor een applicatie moest herhaaldelijk uitgerekend worden hoeveel dagen er in een bepaalde periode zitten. De volgende functie voldeed hier goed: Input: getDaysBetween(“31-12-2007″,”01-01-2007”, “1,7” ,”25/12/07 – 26/12/07,05-12-2007″,Doc)   Output: 258 Function getDaysBetween(strStart As String, strEnd As String,daysToExclude As String , datesToExclude As String ,Doc As NotesDocument) As Long On Error GoTo ErrorHandler Dim Formula As Variant Dim dLow As String Dim dHigh As String If strStart = “” Or strEnd = “” Then GoTo ErrorHandler strStart = {@TextToTime(“} & strStart & {“)} strEnd= […]

Lees het hele bericht

@LocationGetInfo

Om informatie uit het huidige locatie document van de Notes Client op te halen. Als parameter geef je de veldnaam op die je wilt uitlezen. Enkele voorbeelden: @LocationGetInfo([FullName]) : Locatienaam @LocationGetInfo([MailServer]) : Homeserver @LocationGetInfo([InternetMailAddress]) : e-mail adres @LocationGetInfo([NamePreference]) : 0 voor standaard naam, 1 voor alternatieve naam @LocationGetInfo([BookmarksFilename]) : standaard bookmark.nsf @LocationGetInfo([SametimeServer]) : Sametime Server enz…

Lees het hele bericht