DEBUG_AMGR_ENABLE_RETRY_ON_COMPACT

Bij een klant kwam men in de loop van de dag er achter dat bepaalde taken op de server niet werkte. Wij hebben diverse monitoring op de servers bij storingen aan server taken, processen, schijfruimte zodat wij tijdig worden gewaarschuwd. Dit was echter  een versie 9.0.1 omgeving waar een compact van een database middels DBMT ongelukkig samen viel met de refresh van de Agent Manager. Ook al wordt deze versie al enige tijd niet meer ondersteund, het probleem lijkt zich op nieuwe versies ook voor te kunnen doen. LO53401: AGENT MANAGER IS BLOCKED WHEN A SCHEDULED AGENT RUN WHILE THE COMPACT TASK IS RUNNING APAR status: Closed as program error. Error description: Scheduled agent will not run again if AMGR attempts to run it while compact task is processing database. Steps to reproduce: 1. Created a scheduled agent which should run every 10 minutes 2. Created a program document with a compact task running or run the compact -c manually. 3. When the agent want to start running while the compact task is running, there is an error message in console domino: “AMgr: Unable to load agent document for ‘Test1’ in ‘mail\ykioso.nsf’ :Database is being compacted; compact must finish before use.” “Database compactor process shutdown” Local fix: Restart the agent manager or set compact task to run just before amgr cache is reset. Problem summary: A programming error was found and will be corrected in a future release. Problem conclusion: A programming error was found and will be corrected in a future release. Comments: This APAR is associated with SPR# KMUR63DF3V. SPR# KMUR63DF3V Fix introduces an ini DEBUG_AMGR_ENABLE_RETRY_ON_COMPACT to allow an agent to run on a time interval once database compact is complete. Previously when a database was being compacted and an attempt was made to load a scheduled agent it would fail and the agent would be marked to not run again unless the user restarted the agent manager or the agent cache refreshed. This fix introduces a notes.ini variable to allow the agent in question to be retried on it’s subsequent time interval. lees meer…

Lees verder ...

HCL Domino/Notes v11 is beschikbaar

Wat is nieuw in HCL Domino® 11.0? Nieuw Domino®-licentiemodel Actief licentiebeheer is momenteel niet beschikbaar voor licenties voor productiegebruik. Daarom is het configureren van een FlexNet-licentieserver voor Domino 11.0.0 niet vereist. Rebranding van producten Verwijzingen naar IBM® zijn omgedoopt tot HCL voor de Notes®- en Domino®-productfamilie. Nieuw InstallAnywhere-platform voor Domino® Flexera InstallAnywhere 2018 is het onderliggende installatieplatform dat vanaf HCL Domino® 11 wordt gebruikt. Directorysynchronisatie Met Directory Sync kunt u mensen en groepsgegevens van een externe LDAP-directory synchroniseren met de Domino®-directory. Momenteel kunnen gegevens uit Active Directory worden gesynchroniseerd. DAOS tier2-opslag Met Domino® Attachment Object Service (DAOS) tier 2-opslag kunt u een S3-compatibele opslagservice gebruiken om oudere bijlageobjecten op te slaan die niet binnen een bepaald aantal dagen zijn gebruikt. Met deze functie kunt u de hoeveelheid gegevens verminderen die is opgeslagen op Domino-servers die DAOS gebruiken. Het kan ook de prestaties verbeteren van incrementele bestandsback-ups die voor DAOS worden gemaakt. Nieuwe Java ™ Runtime Environment De Java ™ Runtime Environment (JRE) die wordt geleverd met HCL Domino® 11 en HCL Domino Designer 11 is nu Eclipse OpenJ9 die wordt geleverd via AdoptOpenJDK. IBM® GSKit cryptografische bibliotheken vervangen door de OpenSSL-equivalenten Op alle HCL Notes®- en Domino®-platforms vervangen OpenSSL 1.1.1a-cryptografische bibliotheken de IBM® GSKit-bibliotheken die in eerdere releases werden verstrekt. Het beperken van het downloaden van ID-bestanden vanuit de ID-kluis is uitgeschakeld voor SAML federated login Wanneer SAML Notes® federated login of SAML Web federated login de verificatiemethode is die wordt gebruikt om HCL Notes ID-bestanden uit de ID-kluis te extraheren, de waarde voor de ID Vault-beleidsinstelling Toestaan ​​dat automatische ID-downloads worden nu genegeerd. (Deze instelling bevindt zich op het tabblad ID-kluis van een beleidsdocument Beveiligingsinstellingen). Webgebruikers verifiëren met de Notes ID-wachtwoorden in de ID-kluis U kunt HCL Domino® configureren om het wachtwoord in een ID-kluis te gebruiken om webgebruikers die toegang hebben tot de server te verifiëren. Wat is nieuw in HCL Notes 11? Nieuw modern uiterlijk HCL Notes® 11 heeft een vereenvoudigde, gebruikersgerichte uitstraling. Schonere, gemoderniseerde gebruikersinterface Het algemene uiterlijk van Notes® is in deze release gewijzigd. Minimalistische menu’s Minder gebruikte acties en opties zijn verborgen totdat u ze nodig hebt. Met vervolgkeuzelijsten en uitbreidende menu’s kunt u alle eerdere mogelijkheden behouden zonder de werkruimte te overbelasten. Vereenvoudigde formulieren Formulieren in Notes-agenda en contactpersonen zijn georganiseerd in een eenvoudige, gebruiksvriendelijke lay-out.   lees meer…

Lees verder ...

IBM Notes/Domino 10.0.1 is uit

IBM Notes/Domino 10.0.1 is uit. Wat is er (o.a.) nieuw in deze versie: IBM Notes for Windows™ Panagenda MarvelClient Essentials IBM Notes 10.0.1 for macOS Supporting Mojave (with embedded IBM Java™ binaries) IBM Domino AppDev Pack 1.0 IBM Domino AppDev Pack Identity and Access Management Service with OAuth — Preview IBM Verse® On-Premises 1.0.6 https://www-01.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_ca/8/897/ENUS218-538/index.html&request_locale=en lees meer…

Lees verder ...

DEBUG_REPL_TOLERATE_ERRORS

Wanneer in een cluster problemen zijn ontstaan met DOAS kan het voorkomen dat een postbus (of andere database) bijlagen die opgeslagen zijn als NLO bestanden niet meer kan vinden. Dat probleem zal opgelost moeten worden door de NLO bestanden uit een back-up terug te zetten. Tot die tijd zal het repliceren van de database niet mogelijk zijn omdat de replicator foutmeldingen geeft als 05-01-2018 10:36:02 The database E:\Domino\data\mail\xxxx.nsf attempted to access a missing file: F:\DAOS\0148\71B8CB2B87D602E3F83AA3897F5D8A23E3979A020001E900.nlo: File does not exist Bij meer dan vier fouten staakt de replicator het repliceren en daardoor zal de database niet meer gerepliceert worden tot de fouten zijn opgelost. Om replicatie toch af te dwingen kan de beheerder het commando SET CONFIG DEBUG_REPL_TOLERATE_ERRORS=103 op de server console uitvoeren. Op het internet vond ik eerder de waarde 2C8, maar die werkt in dit geval niet. De waardes die ingevuld kunnen worden zijn de (hex) foutcodes die ook op de server console terug komen. Repliceren gaat vervolgens wel, ondanks de foutmeldingen die voorbij komen. Documenten met fouten worden overgeslagen, dus de fout is hiermee niet opgelost! Workaround Wanneer het niet mogelijk is om de NLO bestanden te herstellen zijn er twee opties: Geef het commando ‘load fixup -j -d mail\xxxx.nsf’ op de server console om de documenten met missende  NLO bestanden te verwijderen. Documenten (berichten) zijn daarmee weg, maar er wordt geen deletion stub aangemaakt. Daardoor kan het document uit een andere replica van de database opnieuw gerepliceerd worden. Moet er natuurlijk wel een goede replica zijn! Lege NLO bestanden aanmaken. Natuurlijk is ook dat geen oplossing, want de bijlagen zijn weg, echter de replicatie taak “ziet” de bestanden staan en gaat daardoor zonder foutmelding de documenten repliceren. Om optie twee te automatiseren zou een script gemaakt kunnen worden om met de lijst van missende NLO bestanden lege bestanden aan te maken. Een lijst met missende NLO bestanden kan verkregen worden door het volgende commando: tell daosmgr listnlo -o mymailobjects.txt MISSING mymail.nsf. Vervolgens kan deze lijst gebruikt worden voor het aanmaken van lege NLO bestanden.   lees meer…

Lees verder ...