Aantal dagen in een maand

In een applicatie was het nodig om van een willekeurige maand het aantal dagen te kunnen tonen. Met de formule @BusinessDays( startDates ; endDates ; daysToExclude ; datesToExclude ) is dat goed mogelijk. Voor startDates kan simpelweg de eerste van de maand worden genomen, voor endDates zou je kunnen werken met @Adjust(@Adjust(startDates;0;1;0;0;0;0);0;0;-1;0;0;0) waarmee je dus eerst een maand opteld bij de startdatum en daarna een dag terug gaat. Voor LotusScript zou je de formule kunnen evalueren met de Evaluate functie. lees meer…

Lees verder...

Gedocumenteerde $VELDEN in Notes

$AssistMail Geeft aan dat een e-mailmemo is verzonden door een achtergrondagent, in plaats van via de gebruikersinterface van de normale cliënt. $UpdatedBy lijst met vorige editors. Voegt geen nieuwe editor toe als deze hetzelfde is als de laatste editor, maar doet hetzelfde als elke andere eerdere editor. Niet veranderlijk omdat het wordt onderhouden door hardgecodeerde API-elementen. Alleen opgenomen in documenten die een bepaald soort auteursrechten hebben. Open bewerkingsdocumenten volgen geen editors. $KeepPrivate Creëert de “Voorkom kopiëren / doorsturen / afdrukken” op elk Notes-document indien ingesteld op “1”. Merk op dat dit geen beveiligingsfunctie is, aangezien een gebruiker het document naar een lokale database kan kopiëren en vervolgens het veld $KeepPrivate opnieuw instellen via een agent. $Revisions Tijd- / datumlijstgeschiedenis van alle wijzigingen in een document. Als u het kenmerk volgnummer in een willekeurig veld bekijkt, kunt u dat lid van het veld $Revisions vinden en de tijd van de laatste bewerking voor het veld bepalen. Dit is de basis voor het Notes-replicatiemodel op veldniveau. $Signature Container voor versleutelde samenvatting met private sleutel van ondertekenbare velden in het document. Dit is wat Notes gebruikt om een ​​elektronische handtekening te verifiëren. Als u het veld $Signature van een ondertekend document verwijdert, rapporteert Notes een beschadigde handtekening! $Fonts Container voor TrueType-lettertype-informatie in rich text-velden. Onduidelijk hoe dit gemanipuleerd kan worden. $File Container voor bestands- en OLE-bijlagen. Veld is uit te lezen, niet te bewerken zonder gevolgen. $VersionOpt Control-veld voor de vlag “wijzigingen opslaan als nieuw document” op een formulier. Kortom, ongeacht wat u op het formulier hebt ingesteld, maakt het wijzigen van dit kenmerk in het document de verschillende formuliereffecten die aan de vlag zijn gekoppeld. $REF Document UniqueID van het hoofddocument bij een document hierachie. Als u een berekend voor weergave tekstveld in een document met deze formule weergeeft, wordt een doclink naar het bovenliggende item weergegeven. U kunt deze waarde wijzigen,  maar het beste is om de methode NotesDocument.MakeResponse hiervoor te gebruiken. $$ViewBody Veld om Notes weergaven te tonen op browserclients. $ConflictAction Dit veld bepaald hoe om te gaan met save conflicten. Stel in op “1” om replicatieconflicten automatisch samen te voegen. $SealData Container voor gecodeerde veldgegevens in een document, ofwel hier staan de veldnamen in van velden die zijn versleuteld. $Moods Stemming-stempelvlag voor Notes-mail $$HHFlags – Wanneer u het selectievakje “Kop- en voettekst op eerste pagina afdrukken” in de eigenschappen voor de database uitschakelt, bevat elk document dat vanaf dat lees meer…

Lees verder...