Gedocumenteerde $VELDEN in Notes

 • $AssistMail
  Geeft aan dat een e-mailmemo is verzonden door een achtergrondagent, in plaats van via de gebruikersinterface van de normale cliënt.
 • $UpdatedBy
  lijst met vorige editors. Voegt geen nieuwe editor toe als deze hetzelfde is als de laatste editor, maar doet hetzelfde als elke andere eerdere editor. Niet veranderlijk omdat het wordt onderhouden door hardgecodeerde API-elementen. Alleen opgenomen in documenten die een bepaald soort auteursrechten hebben. Open bewerkingsdocumenten volgen geen editors.
 • $KeepPrivate
  Creëert de “Voorkom kopiëren / doorsturen / afdrukken” op elk Notes-document indien ingesteld op “1”. Merk op dat dit geen beveiligingsfunctie is, aangezien een gebruiker het document naar een lokale database kan kopiëren en vervolgens het veld $KeepPrivate opnieuw instellen via een agent.
 • $Revisions
  Tijd- / datumlijstgeschiedenis van alle wijzigingen in een document. Als u het kenmerk volgnummer in een willekeurig veld bekijkt, kunt u dat lid van het veld $Revisions vinden en de tijd van de laatste bewerking voor het veld bepalen. Dit is de basis voor het Notes-replicatiemodel op veldniveau.
 • $Signature
  Container voor versleutelde samenvatting met private sleutel van ondertekenbare velden in het document. Dit is wat Notes gebruikt om een ​​elektronische handtekening te verifiëren. Als u het veld $Signature van een ondertekend document verwijdert, rapporteert Notes een beschadigde handtekening!
 • $Fonts
  Container voor TrueType-lettertype-informatie in rich text-velden. Onduidelijk hoe dit gemanipuleerd kan worden.
 • $File
  Container voor bestands- en OLE-bijlagen. Veld is uit te lezen, niet te bewerken zonder gevolgen.
 • $VersionOpt
  Control-veld voor de vlag “wijzigingen opslaan als nieuw document” op een formulier. Kortom, ongeacht wat u op het formulier hebt ingesteld, maakt het wijzigen van dit kenmerk in het document de verschillende formuliereffecten die aan de vlag zijn gekoppeld.
 • $REF
  Document UniqueID van het hoofddocument bij een document hierachie. Als u een berekend voor weergave tekstveld in een document met deze formule weergeeft, wordt een doclink naar het bovenliggende item weergegeven. U kunt deze waarde wijzigen,  maar het beste is om de methode NotesDocument.MakeResponse hiervoor te gebruiken.
 • $$ViewBody
  Veld om Notes weergaven te tonen op browserclients.
 • $ConflictAction
  Dit veld bepaald hoe om te gaan met save conflicten. Stel in op “1” om replicatieconflicten automatisch samen te voegen.
 • $SealData
  Container voor gecodeerde veldgegevens in een document, ofwel hier staan de veldnamen in van velden die zijn versleuteld.
 • $Moods
  Stemming-stempelvlag voor Notes-mail
 • $$HHFlags – Wanneer u het selectievakje “Kop- en voettekst op eerste pagina afdrukken” in de eigenschappen voor de database uitschakelt, bevat elk document dat vanaf dat moment wordt gemaakt een veld $ HHFlags met de waarde “1”. In dit veld wordt aangegeven dat Notes de kop- en / of voettekst niet op de eerste pagina moet afdrukken.
 • $PaperColor
  De achtergrondkleur verandert voor numerieke waarden van $PaperColor tussen 1 en 239.
 • $Conflict
  Bepaalt of er een opslagconflict is met het document.
 • $V2AttachmentOptions.
  Dit is een speciaal veld dat Notes vertelt dat hij geen bijlagepictogrammen op het web en in de Notes-client mag weergeven. Geef dit veld de waarde “0” (nul) om geen bijlagepictogrammen weer te geven.
 • $$HTMLhead
  Als u de formuliereigenschap “Voor webtoegang: behandel documentinhoud als HTML” niet gebruikt, kunt u door een $$HTMLHead veld aan een formulier toe te voegen HTML-informatie, zoals metatags en JavaScript, aan het hoofd doorgeven tag voor een document. Het veld kan van elk gegevenstype zijn, maar een verborgen berekend tekstveld is de beste keuze.
 • $$QueryOpenAgent
  WebQueryOpen-gebeurtenis voert de agent uit voordat Domino een document naar HTML converteert en naar de browser verzendt. Domino negeert alle uitvoer die door de agent in deze context wordt geproduceerd.
 • $$QuerySaveAgent
  een WebQuerySave-gebeurtenis voert de agent uit voordat het document daadwerkelijk op schijf wordt opgeslagen. De agent kan het document wijzigen of de documentgegevens gebruiken om andere bewerkingen uit te voeren.
Geplaatst in Formule, Ontwikkeling.