Kamerbrief over een nieuwe balans op de arbeidsmarkt

Vanmorgen weer een gesprek gehad met een concerninkoper van een opdrachtgever over de wet DBA problematiek. Het is toch te gek dat de onzekerheid rond de wet DBA al zo lang duurt! En zoals uit deze brief blijkt zal de onzekerheid nog even voortduren: “Het kabinet heeft grote ambities voor hervormingen op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid en rond de kwalificatie van zelfstandigen. Het regeerakkoord heeft de richting hiervan benoemd. Het streven is dat de benodigde wetgeving grotendeels per 2020 in werking treedt.“   Bronnen: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/15/kamerbrief-over-een-nieuwe-balans-op-de-arbeidsmarkt https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/12/15/kamerbrief-over-een-nieuwe-balans-op-de-arbeidsmarkt/kamerbrief-over-een-nieuwe-balans-op-de-arbeidsmarkt.pdf https://www.nu.nl/politiek/5102816/minister-koolmees-blijft-worstelen-met-zzp-dossier.html Delen op: lees meer…

Lees verder ...

NIFNSFEnable: Haal de weergave indexen uit het NSF bestand

Met de komst van Domino Feature Pack 8 (FP8) voor IBM Domino 9.0.1 heeft IBM een nieuwe functionaliteit ingebouwd namelijk de mogelijkheid om de weergave indexen (view indexes) uit het NSF bestand te verplaatsen naar een los bestand. Dit zou de volgende voordeel kunnen hebben: de NSF neemt aan bestandsgrootte af de snelheid kan toenemen back-up en restore gaat sneller View indexen kunnen al snel een paar Gb aan ruimte innemen waarbij het verplaatsen voor databases die tegen hun limiet aanlopen net het verschil kan maken! Door gebruik te maken van de Administrator cliënt kan men bij “Manage views” de grootte van de weergaven bekijken. Hoe in te stellen Om het mogelijk te maken de indexen te verplaatsen zullen de volgende stappen uitgevoerd moeten worden: Installeer minimaal Feature Pack 8 (FP8) of nieuwer Zet de parameter NIFNSFEnable=1 in de notes.ini (of via het configuratie document) Optioneel kan met de parameter NIFBasePath=path in de notes.ini een alternatief pad voor de indexen ingesteld worden Op de server moet transactional logging geactiveerd zijn Het bestandsformaat (ODS) van de applicatie moet minimum 51 zijn (gebruik eventueel “load compact -ods -* -upgrade”) Herstart de Domino server De Domino server is nu ingesteld om per applicatie de index te verplaatsen. Voer nu het volgende uit om dit voor een applicatie uit te voeren: Compact de applicatie met de parameters “load compact -c -nifnsf on databasenaam.nsf” (dit zal een index bestand met de extensie .ndx aanmaken) Om bij nieuwe applicaties standaard de weergave index buitende NSF op te slaan kan de parameter CREATE_NIFNSF_DATABASES=1 in de notes.ini gezet worden (server herstart noodzakelijk) Opmerking: De .NDX bestanden hebben een limiet van 1 TB. Bronnen https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/en/SSKTMJ_9.0.1/admin/admn_moving_views_out_of_databases.html Delen op: lees meer…

Lees verder ...

Total Recall

INECO heeft van 2012 tot heden ondersteuning geboden aan klanten met Notes applicatie Total Recall van IT Construction Company BV. Klanten die gebruik blijven maken van de Notes applicatie Total Recall kunnen natuurlijk altijd bij ons terecht voor ondersteuning! lees meer…

Lees verder ...

Regeerakkoord 2017: De Wet DBA wordt vervangen

Bronnen: Regeerakkoord D66, Regeerakkoord CDA Werken als zelfstandige Zzp-ers hebben een belangrijke positie op de arbeidsmarkt. Het is wel belangrijk dat zzp-ers om de juiste redenen kiezen voor het zzp-schap en er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsrelatie. De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft voor die laatste vraag geen helderheid geschapen, maar juist onrust gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. lees meer…

Lees verder ...