Archief per categorie: Ontwikkeling

De Workspace instellen als standaard homepage bij uitrollen Notes 9.0.1

Voor klanten die bij een uitrol van nieuwe IBM Notes 9.0.1 werkplekken standaard de Workspace willen tonen zal er een kleine aanpassing gemaakt moeten worden aan de Bookmark.ntf. Om de Bookmark.ntf aan te passen voor alle gebruikers: In Notes 9.0.1 1. Start de Domino Designer client. 2. Open het Bookmark.ntf database sjabloon. 3. Klap de Shared Elements categorie aan de linker kant uit, en daarna Outlines uitklappen 4. Scroll naar beneden in de Outlines lijst en klik opĀ  ”UserBookmarkOrderTemplate”.

Lees het hele bericht

SSLException: Could not generate DH keypair

Bij een klant had ik een Domino agent gemaakt met behulp van Java om gegevens uit te wisselen tussen Domino en AccountView via https. Om dit goed te laten werken was Domino voorzien van de laatste JVM patches. Afgelopen week had de beheerder echter de server waarmee de agent verbinding maakte voorzien van een nieuw wilcard SSL certificaat met een hogere versleuteling.

Lees het hele bericht

WTF?

…. is een dienst op de site myfonts.com die ik toch wel het vermelden waard vind. Onlangs lieten wij een bedrijf in Heteren een logo ontwerpen. Omdat wij graag het bijbehorende lettertype willen gebruiken voor een nog te ontwikkelen WordPress thema vroegen wij de naam van het lettertype. In afwachting van het antwoord zochten wij op internet in diverse databases met vrij te gebruiken lettertypes.

Lees het hele bericht

Opties in $Index veld in weergave ontwerp

Niet zo spannend maar wellicht toch handig om te weten is dat het veld $Index in een weergave ontwerp, als je deze bekijkt via de Designer of door middel van script, de opties voor de index van de weergave bevat. Elke optie heeft een eigen letter met een notatie als /O enz. Vernieuwen van de index (Refresh): Als er geen /M, /O, of / R in het veld $Index staat, dan is de instelling “Auto, after first use”. Dit is […]

Lees het hele bericht

Automatisch nieuwe gebruikers aan de site toevoegen waarop ze inloggen.

Voor onze WordPress Multisite heb ik de volgende Plug-in geschreven om gebruikers die zich registeren automatisch toe te voegen aan de site waar de gebruiker kan inloggen. Dit wordt veel gevraagd op internet en eerlijk gezegd begrijp ik niet goed waarom dat niet een standaard functie is. Om het helemaal mooi te maken zou er nog een instellingen pagina bij gemaakt moeten worden, dat komt later nog wel. if (!function_exists(‘ineco_join_site’)){ function ineco_join_site($user_id){ global $current_user,$blog_id,$wp_version; wp_cookie_constants(); if(version_compare($wp_version,”3.7″,”<“)){ exit(‘This plug-in is not […]

Lees het hele bericht

Gebruik van de mu-plugin directory in WordPress

Enige maanden geleden heb ik onze Domino site vervangen door een WordPress Multi User omgeving. Nu zijn er best wat dingen die je in het gebruik wilt aanpassen aan de code, en gelukkig is dat eenvoudig te doen. Voor een aantal wensen kun je beter plugins maken of gebruiken zodat je niet bij elke update je wijzigingen weer opnieuw hoeft te doen.

Lees het hele bericht

notesDatabase.SetOption

Hoewel deze functie wel beschreven wordt in de Designer Help staan enkele waarden voor versie 8.5.1 er nog niet bij, daarom even in dit onderwerp. Om de geavanceerde database eigenschappen met Lotusscript aan te passen bestaat de volgendeĀ  functie: Call notesDatabase.SetOption( optionName% , flag ) Waarbij optionName% een waarde van het type Integer is. Voor flag gebruik je True om de eigenschap aan te vinken, en False om het uit te zetten. De volgende waarden zijn toegestaan: 12 = Geen […]

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: ResetUserPassword

Voor ontwikkelaars is er een nieuwe functie bijgekomen om wachtwoorden via een applicatie te kunnen resetten: ResetUserPassword. In LotusScript: Call notesSession.ResetUserPassword( servername, username, password[, downloadcount ] ) In Java: public void resetUserPassword(String servername, String username, String password[, Int downloadcount]) throws NotesException ResetUserPassword kan alleen worden gebruikt als ID Vault is ingesteld.

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: StampAllMulti – een voorbeeld hoe te gebruiken…

De nieuwe methode StampAllMulti voor de NotesDocumentCollection en NotesViewEntryCollection classes is een waardevolle aanvulling! Nu kunnen we zeer snel meerdere velden in een documentenreeks van een nieuwe waarde voorzien. Omdat er in de Lotus 8.5 Designer Help geen voorbeeld staat voor het gebruik post ik het even hier. In dit geval maken we een document collectie door alle documenten in een view te selecteren, maken een nieuw (tijdelijk) document, vullen het document met een paar velden en roepen de methode […]

Lees het hele bericht

Getthreadinfo vervangt Lsi_info

Een van de dingen die ik mij zelf heb aangeleerd bij het maken van een applicatie is altijd gebruik te maken van een duidelijke foutafhandeling. Meestal wordt dat iets als: Function doeDingen() As Boolean On Error Goto ErrorHandler ‘Hier komt de code …. Exit Function ErrorHandler: MsgBox Lsi_info(2) & ” : Error ” & Error & ” (” & Err & “) on line ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function Lsi_info was in de vroegere […]

Lees het hele bericht