notesDatabase.SetOption

Hoewel de functie notesDatabase.SetOption wel beschreven wordt in de Designer Help staan enkele waarden voor versie 8.5.1 er nog niet bij, daarom even in dit onderwerp.

Om de geavanceerde database eigenschappen met Lotusscript aan te passen bestaat de volgende  functie:

Call notesDatabase.SetOption( optionName% , flag )
Waarbij optionName% een waarde van het type Integer is.

Voor flag gebruik je True om de eigenschap aan te vinken, en False om het uit te zetten.

De volgende waarden zijn toegestaan:

12 = Geen idee wat dit doet?
36 = Vrije ruimte niet overschrijven (Don’t overwrite free space)
37 = Leesmarkeringen niet behouden (Don’t maintain unread marks)
38 = Speciale antwoordhierarchie niet ondersteunen ( Don’t support specialized response hierarchy)
41 = Documententabel optimaliseren (Optimize document table map)
44 = Eigenschap LastAccessed behouden (Maintain LastAccessed property)
45 = Transactielog uitschakelen (Disable transaction logging)
46 = Controleren op nieuws niet toestaan (Don’t allow headline monitoring)
49 = Voorlopig verwijderen toestaan (Allow soft deletions)
54 = Meer velden in database toestaan (Allow more fields in database)
65 = LZ1-compressie gebruiken voor bijlagen (Use LZ1 compression for attachments)
70 = Leesmarkeringen repliceren: Alleen clusterservers (Replicates unread marks: Clustered servers only)
71 =  Leesmarkeringen repliceren: Alle servers (Replicates unread marks: All servers)
74 =  Markeer de database als niet beschikbaar. (Out of service enabled)
75 = Threadhistorie ondersteunen (Support Response Thread History)
76 = Eenvoudig zoeken niet toestaan (Don’t allow simple search)
81 = Domino service voor bijlagen en objecten gebruiken (Use Domino Attachment and Object Service)
82 = Documentgegevens comprimeren (Compress document data)
85 = Export van viewgegevens uitschakelen (Disable export of view data)

Onbekende opties

Ik mis nog een aantal opties zoals de optie om “Weergaven automatisch bijwerken uitschakelen” (Disable automatic updating of views) en “Database-ontwerp comprimeren” (Compress database design) aan of uit te zetten.

Geplaatst in Lotusscript, Ontwikkeling en getagd met , , , .