Archief per categorie: Lotusscript

Opties in $Index veld in weergave ontwerp

Niet zo spannend maar wellicht toch handig om te weten is dat het veld $Index in een weergave ontwerp, als je deze bekijkt via de Designer of door middel van script, de opties voor de index van de weergave bevat. Elke optie heeft een eigen letter met een notatie als /O enz. Vernieuwen van de index (Refresh): Als er geen /M, /O, of / R in het veld $Index staat, dan is de instelling “Auto, after first use”. Dit is […]

Lees het hele bericht

notesDatabase.SetOption

Hoewel deze functie wel beschreven wordt in de Designer Help staan enkele waarden voor versie 8.5.1 er nog niet bij, daarom even in dit onderwerp. Om de geavanceerde database eigenschappen met Lotusscript aan te passen bestaat de volgende  functie: Call notesDatabase.SetOption( optionName% , flag ) Waarbij optionName% een waarde van het type Integer is. Voor flag gebruik je True om de eigenschap aan te vinken, en False om het uit te zetten. De volgende waarden zijn toegestaan: 12 = Geen […]

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: ResetUserPassword

Voor ontwikkelaars is er een nieuwe functie bijgekomen om wachtwoorden via een applicatie te kunnen resetten: ResetUserPassword. In LotusScript: Call notesSession.ResetUserPassword( servername, username, password[, downloadcount ] ) In Java: public void resetUserPassword(String servername, String username, String password[, Int downloadcount]) throws NotesException ResetUserPassword kan alleen worden gebruikt als ID Vault is ingesteld.

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: StampAllMulti – een voorbeeld hoe te gebruiken…

De nieuwe methode StampAllMulti voor de NotesDocumentCollection en NotesViewEntryCollection classes is een waardevolle aanvulling! Nu kunnen we zeer snel meerdere velden in een documentenreeks van een nieuwe waarde voorzien. Omdat er in de Lotus 8.5 Designer Help geen voorbeeld staat voor het gebruik post ik het even hier. In dit geval maken we een document collectie door alle documenten in een view te selecteren, maken een nieuw (tijdelijk) document, vullen het document met een paar velden en roepen de methode […]

Lees het hele bericht

Getthreadinfo vervangt Lsi_info

Een van de dingen die ik mij zelf heb aangeleerd bij het maken van een applicatie is altijd gebruik te maken van een duidelijke foutafhandeling. Meestal wordt dat iets als: Function doeDingen() As Boolean On Error Goto ErrorHandler ‘Hier komt de code …. Exit Function ErrorHandler: MsgBox Lsi_info(2) & ” : Error ” & Error & ” (” & Err & “) on line ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function Lsi_info was in de vroegere […]

Lees het hele bericht

LotusScript en Excel import van tekst bestand

Om 12000 documenten te exporteren naar Excel was een LotusScript agent te lang bezig met het vullen van de cellen. Daarom is er gekozen om het bestand naar een comma gescheiden bestand weg te schrijven. De klant vond het echter lastig om dit weer te openen in Excel, vandaar dat er een stukje code moest komen om dit te automatiseren. Een stukje van de code: Sub Initialize Dim OfficeApplication As Variant Dim workbook As Variant Dim xlsheet As Variant Dim ar() As […]

Lees het hele bericht

PDFCreator aansturen met LotusScript

Voor een klant moest er een export gemaakt worden van alle Notes documenten in een database. Dit moest gebeuren door deze als PDF af te drukken. Als PDF printer heb ik gekozen voor het OpenSource PDFCreator dat makkelijk aan te sturen is en erg nette afdrukken maakt. Omdat er geen tijd was om te onderzoeken of dit op de achtergrond kon gebeuren heb ik gekozen om een eenvoudig script te maken dat via de Notes client door een weergave loopt, […]

Lees het hele bericht

Aantal dagen in een bepaalde periode met LotusScript

Voor een applicatie moest herhaaldelijk uitgerekend worden hoeveel dagen er in een bepaalde periode zitten. De volgende functie voldeed hier goed: Input: getDaysBetween(“31-12-2007″,”01-01-2007”, “1,7” ,”25/12/07 – 26/12/07,05-12-2007″,Doc)   Output: 258 Function getDaysBetween(strStart As String, strEnd As String,daysToExclude As String , datesToExclude As String ,Doc As NotesDocument) As Long On Error GoTo ErrorHandler Dim Formula As Variant Dim dLow As String Dim dHigh As String If strStart = “” Or strEnd = “” Then GoTo ErrorHandler strStart = {@TextToTime(“} & strStart & {“)} strEnd= […]

Lees het hele bericht

AddLinkByIds

Met AddLinkByIds kun je een Weergave of Document koppeling in een RichText veld aanmaken door gebruik te maken van het Replica ID van de doel database en het UNID van de weergave of het document. De wel gedocumenteerde AppendDocLink methode heeft echt een Database, Weergave of Document object nodig, deze methode gebruikt dus alleen tekst als parameters. Gedefinieerd in NotesRichTextItem Syntax Call notesRichTextItem.AddLinkByIds( dbReplicaID$, serverHint$, viewUNID$, documentUNID$, comment$ [, HotSpotText$ ]) Parameters serverHint$ String. Servernaam in Canonical or Common formaat. […]

Lees het hele bericht

Kleurfuncties zoals RGB en Webkleuren

Soms is het nodig om kleuren te vertalen naar andere formaten. Excel wil bijvoorbeeld graag een RGB kleur als type Long zien, in style sheets e.d. gebruik je de Webkleuren in Hex formaat e.d. Meestal gebruik ik het kleurenpallet van Notes om een kleur te bepalen, en gebruik de RGB waarden om verder te werken. Een aantal LotusScript functies die ik dan gebruik zijn de volgende: Van RGB waarden naar Long (gelijk aan VBA functie, bijv. voor export naar Excel) : […]

Lees het hele bericht