Trefwoord archief: Ontwikkeling

Opties in $Index veld in weergave ontwerp

Niet zo spannend maar wellicht toch handig om te weten is dat het veld $Index in een weergave ontwerp, als je deze bekijkt via de Designer of door middel van script, de opties voor de index van de weergave bevat. Elke optie heeft een eigen letter met een notatie als /O enz. Vernieuwen van de index (Refresh): Als er geen /M, /O, of / R in het veld $Index staat, dan is de instelling “Auto, after first use”. Dit is […]

Lees het hele bericht

Maatwerk IBM Notes applicaties

De afgelopen 18 jaar hebben wij zeer veel applicaties verzonnen, ontwikkeld, aangepast en onderhouden. De mogelijkheden zijn haast eindeloos. Graag bespreken wij met u wat uw wensen zijn, we zijn er van overtuigd dat we samen met u een mooie, kwalitatieve en betaalbare applicatie kunnen maken! Er zijn al zo veel verschillende applicaties gemaakt of onderhouden door ons. Van eenvoudige documenten databases, track & trace applicaties, Workflow applicaties, CRM databases, Risico analyse databases, Rapportage tools, een online bestel applicatie voor machine onderdelen, […]

Lees het hele bericht

INECO Support Contract

Wat zijn de voordelen van een INECO IBM Notes support contract? Door het afsluiten van een support contract bent u verzekerd dat er tijd vrij gemaakt wordt voor ondersteuning. U bent dus altijd gewaarborgd voor ondersteuning en dat tegen een lager tarief dan dat u per uur zou betalen zonder contract. Daarnaast geven wij vanaf een bepaald niveau korting op het normale uurtarief voor werkzaamheden die buiten het contract vallen, zie hiervoor het onderstaande schema.

Lees het hele bericht

notesDatabase.SetOption

Hoewel deze functie wel beschreven wordt in de Designer Help staan enkele waarden voor versie 8.5.1 er nog niet bij, daarom even in dit onderwerp. Om de geavanceerde database eigenschappen met Lotusscript aan te passen bestaat de volgende  functie: Call notesDatabase.SetOption( optionName% , flag ) Waarbij optionName% een waarde van het type Integer is. Voor flag gebruik je True om de eigenschap aan te vinken, en False om het uit te zetten. De volgende waarden zijn toegestaan: 12 = Geen […]

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: ResetUserPassword

Voor ontwikkelaars is er een nieuwe functie bijgekomen om wachtwoorden via een applicatie te kunnen resetten: ResetUserPassword. In LotusScript: Call notesSession.ResetUserPassword( servername, username, password[, downloadcount ] ) In Java: public void resetUserPassword(String servername, String username, String password[, Int downloadcount]) throws NotesException ResetUserPassword kan alleen worden gebruikt als ID Vault is ingesteld.

Lees het hele bericht

Nieuw in 8.5: StampAllMulti – een voorbeeld hoe te gebruiken…

De nieuwe methode StampAllMulti voor de NotesDocumentCollection en NotesViewEntryCollection classes is een waardevolle aanvulling! Nu kunnen we zeer snel meerdere velden in een documentenreeks van een nieuwe waarde voorzien. Omdat er in de Lotus 8.5 Designer Help geen voorbeeld staat voor het gebruik post ik het even hier. In dit geval maken we een document collectie door alle documenten in een view te selecteren, maken een nieuw (tijdelijk) document, vullen het document met een paar velden en roepen de methode […]

Lees het hele bericht

PDFCreator aansturen met LotusScript

Voor een klant moest er een export gemaakt worden van alle Notes documenten in een database. Dit moest gebeuren door deze als PDF af te drukken. Als PDF printer heb ik gekozen voor het OpenSource PDFCreator dat makkelijk aan te sturen is en erg nette afdrukken maakt. Omdat er geen tijd was om te onderzoeken of dit op de achtergrond kon gebeuren heb ik gekozen om een eenvoudig script te maken dat via de Notes client door een weergave loopt, […]

Lees het hele bericht

Aantal dagen in een bepaalde periode met LotusScript

Voor een applicatie moest herhaaldelijk uitgerekend worden hoeveel dagen er in een bepaalde periode zitten. De volgende functie voldeed hier goed: Input: getDaysBetween(“31-12-2007″,”01-01-2007”, “1,7” ,”25/12/07 – 26/12/07,05-12-2007″,Doc)   Output: 258 Function getDaysBetween(strStart As String, strEnd As String,daysToExclude As String , datesToExclude As String ,Doc As NotesDocument) As Long On Error GoTo ErrorHandler Dim Formula As Variant Dim dLow As String Dim dHigh As String If strStart = “” Or strEnd = “” Then GoTo ErrorHandler strStart = {@TextToTime(“} & strStart & {“)} strEnd= […]

Lees het hele bericht

AddLinkByIds

Met AddLinkByIds kun je een Weergave of Document koppeling in een RichText veld aanmaken door gebruik te maken van het Replica ID van de doel database en het UNID van de weergave of het document. De wel gedocumenteerde AppendDocLink methode heeft echt een Database, Weergave of Document object nodig, deze methode gebruikt dus alleen tekst als parameters. Gedefinieerd in NotesRichTextItem Syntax Call notesRichTextItem.AddLinkByIds( dbReplicaID$, serverHint$, viewUNID$, documentUNID$, comment$ [, HotSpotText$ ]) Parameters serverHint$ String. Servernaam in Canonical or Common formaat. […]

Lees het hele bericht