Kleurfuncties zoals RGB en Webkleuren

Soms is het nodig om kleuren te vertalen naar andere formaten.
Excel wil bijvoorbeeld graag een RGB kleur als type Long zien, in style sheets e.d. gebruik je de Webkleuren in Hex formaat e.d.
Meestal gebruik ik het kleurenpallet van Notes om een kleur te bepalen, en gebruik de RGB waarden om verder te werken.

Een aantal LotusScript functies die ik dan gebruik zijn de volgende:

Van RGB waarden naar Long (gelijk aan VBA functie, bijv. voor export naar Excel) :

Function RGB(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Long
‘input 255,255,255
Dim tmpLong As Long
tmpLong = lRed
tmpLong = tmpLong + (lGreen*256)
tmpLong = tmpLong + (lBlue*Clng(65536))
RGB = tmpLong
‘Output 16777215
End Function

Van HEX naar RGB String (met kleine aanapssing voor bijv. weergavekolommen e.d.) :

Function HEX2RGB(Byval HexColor As String) As String
‘Input #FFFFFF
HexColor = Replace(HexColor, “#”, “”)
HEX2RGB = Val(“&H” & Mid(HexColor, 1, 2))  & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 3, 2)) & “,” & Val(“&H” & Mid(HexColor, 5, 2))
‘Output 255,255,255
End Function

Van RGB waarden naar Hex (voor Web, css e.d.):

Function RGB2HEX(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As String
‘ input 255,255,255
RGB2HEX = Right(Cstr(Hex(lBlue + 256*(lGreen+256*lRed))),6)
‘ Output FFFFFF
End Function

RGB kleur naar Notes kleuren (Richtext item e.d.):

Function RGB2NOTES(Byval lRed As Long, Byval lGreen As Long, Byval lBlue As Long) As Integer
Dim session As New NotesSession
Dim color As NotesColorObject
Set color = session.CreateColorObject
RGB2NOTES = color.SetRGB(lRed,lGreen,lBlue)
End Function

Geplaatst in Lotusscript, Ontwikkeling en getagd met , , , , .