Total Recall

INECO heeft van 2012 tot heden ondersteuning geboden aan klanten met Notes applicatie Total Recall van IT Construction Company BV. Klanten die gebruik blijven maken van de Notes applicatie Total Recall kunnen natuurlijk altijd bij ons terecht voor ondersteuning! lees meer…

Lees verder ...

Feature Pack 8 voor Domino / Notes Social Edition 9.0.1 is uit

Met ingang van ”Fix Pack” 8 voor Domino / Notes 9.0.1 is ook de naam aangepast naar Feature Pack. Naast een aantal belangrijke fixes zijn er ook nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Een aantal zoals het automatisch verversen van niet alleen de eigen postbus, het verwijderen van views uit de nsf,  het gebruik van een nieuwere Java omgeving, tonen van het e-mailadres i.p.v. het Notes adres in mail en agenda zijn toch opmerkelijke verbeteringen. lees meer…

Lees verder ...

SSLException: Could not generate DH keypair

Bij een klant had ik een Domino agent gemaakt met behulp van Java om gegevens uit te wisselen tussen Domino en AccountView via https. Om dit goed te laten werken was Domino voorzien van de laatste JVM patches. Afgelopen week had de beheerder echter de server waarmee de agent verbinding maakte voorzien van een nieuw wilcard SSL certificaat met een hogere versleuteling. lees meer…

Lees verder ...

IBM Notes workspace map per gebruiker

Dat je IBM Notes per gebruiker een eigen data map kunt instellen door middel van de notes.ini is natuurlijk bekend bij iedereen. Maar de Workspace map blijft zonder aanpassingen gedeeld. Laatst bleek dat weer eens bij een klant die een Remote Desktop sessie naar een beheer server maakte waar ook al iemand anders op aan het werk was. Om ook de Workspace map te verwijzen naar een eigen locatie dient het bestand rcplauncher.properties aangepast te worden. lees meer…

Lees verder ...

IBM Notes Support Contract – Lite

In dit Support Contract wordt INECO, Intranet & Network Consultancy als gebruiker van deze voorwaarden verstaan onder “de opdrachtnemer”, en onder “de opdrachtgever” [uw bedrijfsnaam]. Tegen een maandelijks bedrag van 50,- euro exclusief BTW heeft de opdrachtgever recht op maximaal 1 uur telefonische ondersteuning en hulp op afstand per maand. Alle volgende uren zijn tegen het dan geldende uurtarief met een starttarief van 1 uur per incident. Facturering zal achteraf en per maand plaatsvinden. De uren voor off-site support zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand. Er is geen restitutie mogelijk voor niet gebruikte uren of dagen. Ondersteuning geldt voor IBM Notes, IBM Domino en direct hiermee gerelateerde software. *Dit is per 01-01-2015 aangepast naar support in overleg. De opdrachtnemer behoud zich het recht voor te bepalen wat onder het contract valt. Vragen kunnen per e-mail, per telefoon en via de support website van de opdrachtnemer worden aangemeld. De status van de incidenten kan worden bekeken via een afgeschermd gedeelte van de website die gedurende de contractperiode beschikbaar wordt gesteld. *Gebruik van de website is afhankelijk van het gekozen pakket. De mogelijkheid om hulp op afstand te kunnen bieden wordt door de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Reactietijd tijdens kantooruren is 4 uur. Binnen deze tijd wordt de opdrachtgever per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht dat een incident in behandeling is genomen. Een normaal incident wordt binnen 48 uur afgehandeld of indien nodig geëscaleerd. Als een incident geëscaleerd moet worden zal vooraf overleg plaats vinden over de doorlooptijd en eventuele kosten. Mocht van te voren bekend zijn dat de reactietijden door vakantie of ziekte niet gewaarborgd kan worden zal dit tijdig worden aangeven en eventueel een alternatief worden aangeboden. Dit kan inhouden dat voor deze periode een collega ingeschakeld wordt of dat de periode in mindering wordt gebracht op de factuur. Facturatie zal achteraf en per maand plaatsvinden. Dit contract wordt aangegaan voor minimaal een half jaar en is daarna door beide partijen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de inhoud van dit contract eenzijdig aan te passen indien dit nodig wordt geacht. Indien de opdrachtgever zich niet kan vinden in de aanpassing kan deze het contract direct ontbinden. Dit support contract is op basis van “Best-effort”, de opdrachtnemer zal geen garanties geven. Met ondertekening van dit contract vervallen eerder afgesloten INECO Support contracten. Op dit contract zijn de lees meer…

Lees verder ...

Domino en Notes 9.0.1 Fix Pack 2 is uit

IBM Notes/Domino 9.0.1 Fix Pack 2 Release Notice August 20, 2014 9.0.1 Fix Pack 2 is a collectionof low-risk, high-impact fixes to help customers safely avoid known issues. IBM strongly recommends that customers running Notes/Domino 9.0.1 upgrade to this latest Fix Pack since it addresses a small percentage of defects that impact the broadest set of customers. Fix Packs are released periodically between Maintenance Releases to provide a greater level of stability for customer environments. They go through the same level of fix, regression and interoperability testing that occurs with Maintenance Releases. Fix Packs are always cumulative and contain all of the fixes from previous ones. 9.0.1 Fix Pack 2 addresses defects in both the Client, Server, Notes Browser Plug-in and Domino SE OpenSocial component. 9.0.1 FP2 also updates the embedded JVM to 1.6 SR16 to address security vulnerabilitities. 9.0.1 FP2 adds support for the following: Citrix XenApp 7.5 for Client Internet Explorer 11 for xPages RHEL7 for Server Official support for Mac OS X 10.10 Yosemite will be announced after it ships in the Fall. 9.0.1 FP2 includes compatibility fixes for support of Mac OS X 10.10, All Fix Packs arelanguage independent and may be applied on any language version of Notes/Domino 9.0.1. Download Options For download options see technote 4037141 – ” Download Options for Notes & Domino 9.0.1 Fix Packs“. Note: Fix Packs will not be distributed on physical media (DVD/CD). • If you have Notes 9.0.1 Basic Configuration or Notes/Admin/Designer (Basic edition) 9.0.1 installed, use the Notes 9.0.1 Fix Pack 2 Basic install. • If you have Notes 9.0.1 Standard Configuration or Notes/Admin/Designer (Standard edition) 9.0.1 installed, use the Notes 9.0.1 Fix Pack 2 Standard install. Decision to upgrade Customers unable to upgrade to later Releases should install Fix Packs to benefit from later fixes made to the product. By providing a small number of fixes, customers are able to accept fewer code changes with lower risk, allowing them to “patch” an older Maintenance Release until a more extensive upgrade to the current Release is possible. While Fix Packs provide important fixes and IBM strongly recommends applying the latest Fix Pack available for a Maintenance Release, IBM still recommends that customers upgrade to the latest Release + Fix Pack combination to receive the broadest set of fixes available. You will receive more overall fixes with a later Release + Fix Pack than with a set of lees meer…

Lees verder ...