INECO Support Contract

Wat zijn de voordelen van een INECO IBM / HCL Notes support contract?

Door het afsluiten van een support contract bent u verzekerd dat er tijd vrij gemaakt wordt voor ondersteuning.
U bent dus altijd gewaarborgd voor ondersteuning en dat tegen een lager tarief dan dat u per uur zou betalen zonder contract.

Daarnaast geven wij vanaf een bepaald niveau korting op het normale uurtarief voor werkzaamheden die buiten het contract vallen, zie hiervoor het onderstaande schema.

En als u een support contract heeft krijgt u voorrang bij het inplannen van werkzaamheden.

Met ingang van 2015 zijn de support contracten niet langer meer gelimiteerd tot IBM / HCL Notes producten maar ondersteunen wij in overleg alles wat in ons kennisgebied ligt.
Hierdoor kunnen wij een bredere dienstverlening aanbieden.

Acht niveaus en prijzen al vanaf € 85,- p/m!

Off-Site ondersteuning *
Niveau: Lite Basic Medium Total
Aantal uur per maand: 1 4 8 16
Ondersteuning op afstand:
Korting op normale uurtarief: Nee Nee Nee
Op locatie: Nee Nee Nee Nee
Kosten per maand **: € 85,- € 330,- € 650,- € 1300,-

* Off-site wil zeggen support op afstand d.m.v. e-mail, telefoon, computer overnemen of thuiswerken.
** Prijzen per 21-11-2021.

On-Site ondersteuning *
Niveau: Lite Basic Medium Total
Aantal uur per maand: 4 8 16 32
Ondersteuning op afstand:
Korting op normale uurtarief:
Op locatie:
Kosten per maand **: € 375,- € 750,- € 1450,- € 2750,-

* On-site wil zeggen support bij u op locatie.
** prijzen per 21-11-2021.

 

Een paar spelregels die horen bij een support contract

De verschillende typen contracten kunnen met elkaar gecombineerd worden.
Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 1 uur ondersteuning op afstand en 8 uur bij u op locatie.

Uren die niet binnen het contract vallen worden berekend tegen het dan geldende uurtarief met een starttarief van 1 uur per incident. Dit gebeurd overigens altijd na overleg met de klant.

Wij behouden ons het recht voor te bepalen wat onder het contract valt.

De uren voor Off-site ondersteuning zijn niet overdraagbaar naar de volgende maand, de uren On-site ondersteuning kunnen worden opgespaard tot een maximum van 4 dagen per maand, of mogen worden gebruikt voor Off-site ondersteuning. Er is geen restitutie mogelijk voor niet gebruikte uren.

Vragen kunnen per e-mail of telefonisch worden aangemeld.

Reactietijd tijdens kantooruren is 4 uur.
Binnen deze tijd wordt de opdrachtgever per e-mail of telefoon op de hoogte gebracht dat een incident in behandeling is genomen.
Een normaal incident wordt binnen 48 uur afgehandeld of indien nodig geëscaleerd.
Als een incident geëscaleerd moet worden zal vooraf overleg plaatsvinden over de doorlooptijd en eventuele kosten.

Mocht van te voren bekend zijn dat de reactietijden door vakantie of ziekte niet gewaarborgd kan worden zal dit tijdig worden aangeven en eventueel een alternatief worden aangeboden.
Dit kan inhouden dat voor deze periode een collega ingeschakeld wordt of dat de periode in mindering wordt gebracht op de factuur.

Facturatie zal achteraf en per maand plaatsvinden.

Een supportcontract wordt aangegaan voor minimaal een half jaar en is daarna door beide partijen op te zeggen met inachtneming van een maand opzegtermijn.

Een support contract is op basis van "Best-effort", wij kunnen geen garanties geven.

Dit is een voorbeeld contract: INECO IBM / HCL Notes Support Contract Lite

Voor vragen over een support contract kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!