Nieuwe verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

Er komt een nieuwe verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, de Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ).
Met het voorstel wil de van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Karien van Gennip, een betaalbaar alternatief bieden voor zelfstandigen die door hun arbeidsongeschiktheid niet meer in staat zijn het minimumloon te verdienen.
Zelfstandigen gaan straks ongeveer 6,5 procent van hun winst aan premie betalen, met een maximum van 195 euro per maand.
Voor dat geld krijgen ze bij arbeidsongeschiktheid een uitkering van 70 procent van de winst vóór arbeidsongeschiktheid.

Door de BAZ tot maximaal het minimumloon te laten uitkeren, blijven de kosten beperkt en de premie betaalbaar, is de verwachting.
Dat is belangrijk voor de groep zelfstandigen die op of rond het minimumloon zit.

Zelfstandigen die nu nog niet verzekerd zijn, gaan volgens de nieuwe wet automatisch deelnemen aan een publieke basisverzekering met een wachttijd van één jaar bij ziekte, voordat er recht is op een uitkering.
Voor wie zich ruimer wil verzekeren kan gekozen worden voor een alternatief bij een van de huidige AOV-verzekeraars.
Dat kan bijvoorbeeld zitten in de behoefte aan meer hulp bij preventie en re-integratie, een hoger verzekerd bedrag of een kortere wachttijd.
In de wet zijn dan waarborgen ingebouwd om te zorgen dat dit stelsel in balans blijft.

Dat staat in het voorlopige wetsvoorstel.
Als alle belanghebbenden hebben gereageerd komt er een definitief voorstel.
Let op: belangstellenden kunnen tot 23 juli 2024 hun mening geven over het wetsvoorstel!

Bron https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervormingen-arbeidsmarkt/meer-zekerheid-voor-werkenden/verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zelfstandigen

Geplaatst in Algemeen.