Trefwoord archief: notes.ini

IBM Notes workspace map per gebruiker

Dat je IBM Notes per gebruiker een eigen data map kunt instellen door middel van de notes.ini is natuurlijk bekend bij iedereen. Maar de Workspace map blijft zonder aanpassingen gedeeld. Laatst bleek dat weer eens bij een klant die een Remote Desktop sessie naar een beheer server maakte waar ook al iemand anders op aan het werk was. Om ook de Workspace map te verwijzen naar een eigen locatie dient het bestand rcplauncher.properties aangepast te worden.

Lees het hele bericht

ENABLE_SRVCFG_NAB_UPDATE

Wanneer je een “set config” commando op de Domino server console uitvoert, bijvoorbeeld “set config server_restricted=2”, om de waarde van een bestaande notes.ini parameter aan te passen, wordt de parameter in het configuratie document niet aangepast. Hierdoor wordt het console commando na een tijdje weer overschreven door de instelling in het configuratie document. Wil je dit aanpassen zodat een console commando het configuratie document bijwerkt kan de volgende regel in de notes.ini van de server worden toegevoegd: ENABLE_SRVCFG_NAB_UPDATE

Lees het hele bericht

Bijlage dialoog aanpassen

Vanaf Notes versie 8.01 is het mogelijk om het ”Open bijlage” dialoogvenster te manipuleren. De volgende notes.ini instellingen zijn beschikbaar: AttachmentActionDefault=1 Zet de standaard instelling op ”Openen”. Dit zorgt er voor dat de bijlage wordt geopend zonder tussenkomst van een dialoog. AttachmentActionDefault=2 Zet de standaard instelling ”Bewerken”. AttachmentActionDefault=3 Zet de standaard instelling op ”Weergeven”. AttachmentActionDefault=4 Zet de standaard instelling op ”Opslaan”. Deze notes.ini instellingen zijn natuurlijk ook met een Desktop policy aan te passen.

Lees het hele bericht

THREADID informatie in de server console

Vanaf Domino versie 8.5.3 wordt de notes.ini parameter Debug_threadid automatisch toegevoegd aan de notes.ini met een waarde van “1” Deze debug thread id is vooral handig om problemen op te lossen. Wil je deze extra informatie niet dan kan de regel eenvoudig verwijderd worden uit de notes.ini of de waarde aangepast moeten worden naar CONFIG DEBUG_THREADID=0. Dit kan door de notes.ini aan te passen, via het server configuratie document, of via het console commando SET CONFIG DEBUG_THREADID=0. Voor meer informatie: http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21094933

Lees het hele bericht

Server details niet meesturen in de SMTP headers

Uit beveiligingsoogpunt kan het wenselijk zijn om zo min mogelijk gegevens over de servers mee te sturen met een bericht. Hoe minder details hoe minder kwetsbaar. Met de notes.ini regel SMTPNoVersionInRcvdHdr=1 voorkom je dat Domino server product informatie wordt meegestuurd in de SMTP Received headers. Mogelijke waardes: 0  (of niet aanwezig ) – de door Domino  gegeneerde SMTP Received header bevat Domino server product informatie, inclusief de server versie.

Lees het hele bericht

HTTP wachtwoord cache

Wanneer een gebruiker zijn HTTP wachtwoord aanpast kan gedurende een periode van twee dagen zowel het oude als het nieuwe wachtwoord gebruikt worden. Soms is dat wenselijk om het adminp proces de tijd te geven om het nieuwe wachtwoord op de hele omgeving door te voeren, maar kan ook zeer verwarrend zijn. Deze “cache” periode” met de volgende server notes.ini regel aangepast worden: HTTP_Pwd_Change_Cache_Hours. Gebruik de volgende notatie: HTTP_Pwd_Change_Cache_Hours=x (x staat voor het aantal uur dat het oude wachtwoord nog […]

Lees het hele bericht

Meer controle over het Internet mail adres

Een Domino-beheerder kan afdwingen dat het internet adres van een gebruiker dat is ingevuld in het persoonsdocument op de server wordt gebruikt in plaats van het Internet adres wat gevuld is in het locatie document op de werkplek. Dit kan worden geregeld met de regel RouterTranslateSpecial = 1 in de notes.ini op de server. Normaal als een gebruiker een vermelding in het Internet Mail adres veld van het locatie document maakt, wordt dit adres gebruikt in het “from” veld van […]

Lees het hele bericht