IBM Notes workspace map per gebruiker

Dat je IBM Notes per gebruiker een eigen data map kunt instellen door middel van de notes.ini is natuurlijk bekend bij iedereen.

Maar de Workspace map blijft zonder aanpassingen gedeeld.
Laatst bleek dat weer eens bij een klant die een Remote Desktop sessie naar een beheer server maakte waar ook al iemand anders op aan het werk was.

Om ook de Workspace map te verwijzen naar een eigen locatie dient het bestand rcplauncher.properties aangepast te worden.
Dit bestand staat in de map waar de IBM Notes programma bestanden zijn geïnstalleerd en dan in de submap \framework\rcp.

Op een standaard Windows machine zou dat C:\Program Files\IBM\Notes\framework\rcp\rcplauncher.properties zijn.
De regel waar de locatie van de Workspace map staat is rcp.data=c\:/Program Files/IBM/Notes/Data/workspace

Pas deze regel aan zodat de workspace map in de zelfde map komt te staan als de gebruikers dat map.

Stel dat in de notes.ini de regel Directory=x:\IBM\Notes\Data staat, dan kan in rcplauncher.properties de regel rcp.data=x\:/IBM/Notes/Data/workspace worden.

Het is mogelijk om variabelen te gebruiken in het rcplauncher bestand. Zo kan de regel ook worden:
rcp.data=x\:/${env.USERNAME}/IBM/Notes/Data/workspace

Enkele voorbeelden van variabelen zijn:
${env.HOMEDRIVE}
${env.HOMEPATH}
${env.USERNAME}

Om deze locatie in te stellen tijdens een installatie is o.a. de parameter RCPDATA= beschikbaar:
setup.exe /v”SETMULTIUSER=1 CITRIX=1 MULTIUSERBASEDIR=x:\ MULTIUSERCOMMONDIR=x:\notes RCPDATA=x:\”

Meer informatie is ook te vinden:
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSKTXQ_9.0.0/admin/trouble/trbl_client_locate_workspace.dita
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21273848

Geplaatst in Beheer, Notes en getagd met , , , , , , , .