Getthreadinfo vervangt Lsi_info

Een van de dingen die ik mij zelf heb aangeleerd bij het maken van een applicatie is altijd gebruik te maken van een duidelijke foutafhandeling. Meestal wordt dat iets als: Function doeDingen() As Boolean On Error Goto ErrorHandler ‘Hier komt de code …. Exit Function ErrorHandler: MsgBox Lsi_info(2) & ” : Error ” & Error & ” (” & Err & “) on line ” & Erl & “.” Exit Function Resume Next End Function Lsi_info was in de vroegere […]

Lees het hele bericht