Koppeling DOAS en Notes Document achterhalen

Vandaag werd de vraag gesteld hoe je kunt achterhalen welk NLO bestand bij welk document in een database hoort.

Begin met op de Domino server console het volgende commando te geven:
set configuration DEBUG_DAOS_DIAGNOSTICS=1

Hierdoor zijn er extra parameters beschikbaar zodat er een lijst met documenten en hun bijlagen kan worden opgeslagen in de Domino data map.
Gebruik daarvoor het volgende commando:
tell daosmgr LISTNLO MAP -V mail/Cursus.nsf
(waarbij mail/Cursus.nsf vervangen dient te worden voor de database die je wilt controleren)

In de Domino data map staat vervolgens het tekstbestand listnlo.txt dat met behulp van bijvoorbeeld Excel of LibreOffice Calc eenvoudig geïmporteerd kan worden.

Om te zoeken met het Notes document als sleutel kan middels de info dialoog het NoteID bekeken worden. Met dit gegeven kan in de lijst gezocht worden. In dit geval noteID NT0000094A converteren zonder NT naar decimaal is 2378 en dit nummer is te vinden in de lijst.

Nu is het nummer van het NLO bestand te achterhalen in de kolom RRV_HASHKEY.
Dit nummer kan door middel van een zoekopdracht in de DAOS mappen als het goed is worden gevonden.

Wil je iets gerichter zoeken kan nog op de Domino server console het commando tell daosmgr LISTNLO ALL mail/Cursus.nsf gegeven worden.
Dit maakt wederom een listnlo.txt (vorige even veilig stellen). Deze lijst is slechts een lijst met alle NLO bestanden, maar geeft wel het volledige pad weer.
Zoek je nu in deze lijst de eerder gevonden RRV_HASHKEY op zal duidelijk worden waar het bestand staat.

Om middels het NLO bestand te achterhalen welke documenten er gebruik van maken kan er gezocht worden op NoteID door middel van de Domino Administrator client:

Overigens zijn NLO bestanden versleuteld met het server ID van de server waarop de DAOS taak het NLO bestand heeft aangemaakt.
de NLO bestanden kunnen daarom alleen op die server weer geopend worden. Stel een database staat op serverA en op serverB, en beide servers hebben DOAS aan staan, zal een bijlage in de NSF resulteren in een NLO bestand op beide servers met de zelfde naam.
Toch is dit NLO bestand niet uitwisselbaar op deze servers vanwege de verschillende server ID’s waarmee de NLO bestand is versleuteld.

Het versleutelen van NLO bestanden kan eventueel wel uit worden gezet door middel van de notes.ini regel DAOS_ENCRYPT_NLO=0
Dit heeft echter geen effect op reeds bestaande NLO bestanden, hiervoor zou DOAS eerst uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld moeten worden (diskruimte!).
Het uitschakelen van de encryptie heeft als voordeel dat bestanden uitwisselbaar worden (en een back-up kleiner kan zijn) maar is minder veilig.

Voor latere versies van Domino met DAOS waar FIX GFAL9AKKJZ is toegepast is het mogelijk om via de doasmgr bestanden te decrypten met het server.id dat gebruikt is voor het encrypten op een andere server, en eventueel het bestand weer encrypten met het nieuwe server.id.
Syntax:
DAOSMGR NLOENCRYPTION [ENCRYPT | DECRYPT | VALIDATE] <path to single NLO file>|

Voordat bovenstaande commando uitgevoerd wordt is het verstandig om een back-up te maken van de NLO bestanden. De actie past de headers van  de NLO bestanden en kan deze mogelijk beschadigen als er tijdens de actie iets mis gaat!

Om NLO bestanden te kunnen gebruiken op een andere server dan waarmee ze versleuteld zijn dient de lokatie van het origine server.id in de notes.ini opgegeven te worden achter de volgende instelling: DAOS_ENCRYPTION_ALTERNATE_SERVER_ID=
Het server.id mag geen wachtwoord hebben. (Als alternatief kan het decrypten op de originele server plaats vinden en daarna pas naar de nieuwe server worden verplaatst.)

Het commando DAOSMGR NLOENCRYPTION [ENCRYPT | DECRYPT | VALIDATE] kan dus werken op een enkel bestand, maar zonder opgave van een bestandsnaam zal het werken op alle NLO bestanden die bekend zijn in de DAOS catalog.
Ook kan er een IND bestand als parameter worden gebruikt.
In het IND bestand dienen de complete paden naar de NLO bestanden te staan bijvoorbeeld:
c:\daos\0001\73564238A14ACBE6F3D28713A3228071C931E1C4001A0EA8.nlo
c:\daos\0002\73564238A14ACBE6F3D28713A3228071C931E1C4311A0EA9.nlo

Wat mij nog niet duidelijk is hoe de bijlage nu daadwerkelijk uit een NLO bestand gehaald zou kunnen worden. Wanneer bestanden ge-decrypt zijn lukt het vaak bij afbeeldingen e.d. om deze direct te tonen, echter Excel bestanden e.d. zien de DAOS header in het bestand en willen daarom niet goed openen.
Hoe die header verwijderd zou kunnen worden om het bestand weer toegankelijk te maken zou ik graag willen weten. Hierdoor zou het ook mogelijk moeten zijn om zonder het originele Notes document toch de bijlage te kunnen redden.

Om NLO bestanden te controleren kan de notes.ini regel
DAOS_RESYNC_VALIDATE_NLO_FILES=1 worden toegepast.

Zet de waarde 1 om validatie in te schakelen en 0 om deze ui te zetten. Standaard is 0 (uit).

 

Geplaatst in Beheer, Domino, Domino Server en getagd met , , , .